แค่สมัครก็มีสิทธิ์ลุ้น IPHONE 12 Pro

ระยะเวลากิจกรรม : 17 ก.พ.64 เวลา 00:00 ถึง 28 ก.พ.64 เวลา23:59 (เวลาไทย)

เวลาจับรางวัล : 2 มี.ค. 64 เวลา14:00 (เวลาไทย)

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม : สมัครเป็นสมาชิกของเว็บ interiotex.ru ก่อนวันที่ 28 ก.พ.64
(สมาชิกเก่าหรือสมาชิกVIPสามารถเข้าร่วมได้ทุกท่าน))

รายชื่อผู้โชคดีจะประกาศบนหน้ากิจกรรมของเว็บ interiotex.ru

รางวัล

1. Iphone 12 Pro จำนวน 3 รางวัล

2. รับสิทธิ์ VIP ฟรี 180 วัน จำนวน 10 รางวัล

3. รับสิทธิ์ VIP ฟรี 90 วัน จำนวน 15 รางวัล

4. รับสิทธิ์ VIP ฟรี 30 วัน จำนวน 20 รางวัล

เงื่อนไขการเข้าร่วม:

1.จำกัดการเข้าร่วม 1 อีเมลต่อ 1 สิทธิ์

2.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นๆ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่น

3.รายละเอียดและกติกาได้ระบุไว้อย่างชัดเจนที่หน้ากิจกรรม ผู้เข้าร่วมจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามกติกาที่ระบุเอาไว้ จึงจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

4.รายชื่อผู้โชคดีจะอิงตามผลประกาศบนเว็บเป็นหลัก และจะทำการส่งอีเมลให้แก่ผู้โชคดี หากไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์โดยอัตโนมัติ สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับสิทธิ์ VIP ฟรี เราจะทำการอัพเกรดให้ท่านทันทีโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.หากข้อมูลของผู้โชคดีไม่ถูกต้อง จะถือว่าสละสิทธิ์

6.ในกรณีที่ท่านเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิค ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับทางเว็บ อาทิเช่น คอมพิวเตอร์ชำรุด อินเตอร์เน็ตไม่เสถียร ข้อมูลผู้ร่วมกิจกรรมสูญหาย หรือเกิดข้อผิดพลาดทำให้ยืนยันตัวตนไม่ได้ซึ่งมีผลกระทบต่อการเข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น ทางเว็บขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล และจะไม่มีการรับผิดชอบในทุกกรณี โดยผู้เข้าร่วมและผู้โชคดีไม่สามารถคัดค้านหรือเรียกร้องแต่อย่างใด

7.ทางเว็บมีสิทธิ์แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมได้ทุกเมื่อ และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า